Pro vstup do areálů platí níže uvedené podmínky:
– ve vnitřních prostorech je nutné mít nasazen respirátor
– průkaz o očkování : 14 dní po druhé dávce, Evropský národní průkaz
– osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem:
– jde-li o osobu do dovršení 18 let věku
– nebo osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci
– nebo osobu rozočkovanou, kdy očkování nenabylo platnosti
– potvrzení o prodělání nemoci COVID, kdy od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní

– děti do 12 let nekontrolujeme  

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-22-11-2021.pdf