PODMÍNKY PRO DOPĚLÉ OSOBY A DĚTI OD 6 LET

– RT-PCR, antigenní vyšetření nejdéle před 7 dny, nebo POC test nejdéle před 72 hodinami na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (včetně samotestů a testů ze zaměstnání/škol)
– očkování proti onemocnění COVID-19:

         – od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ne více než 90 dní, do aplikace druhé dávky 14 dní

         – od aplikace očkovací látky v případě jedno-dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
– laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 (po uplynutí doby izolace, kdy od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní)
– nezletilým osobám od 6 let postačuje čestné prohlášení od zákonných zástupců – vzor ZDE

 

RESPIRÁTORY
– v provozech návštěvníci nemusí nosit respirátory a ani roušky. Více informací o vládních nařízeních naleznete na webových stránkách Vlády ČR