Krytý bazén Česká Ves obdržel dotaci 199.000 Kč, od Olomouckého kraje, na úhradu nezbytné části nákladů na výměnu řídící jednotku krytého bazénu.

Děkujeme