V pátek 18. 1. 2019 od 17:30 do 19:00 je ½ krytého bazénu soukromě pronajatá!!!

V sobotu 19. 1. 2019 od 16:00 do 17:30 je ½ krytého bazénu soukromě pronajatá!!!

 

Zbytek bazénu je přístupný veřejnosti – děkujeme za respektování