Vážení návštěvníci, dovolte nám, abychom Vám napsali pár informací, jak jsme daleko s připravovanou rekonstrukci.

Ve čtvrtek 30.1.2020 od 17:00 proběhlo mimořádné zastupitelstvo obce, na kterém zastupitelé jednohlasně schválili uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci s vítěznou firmou CTPG, která je tvořena společnostmi Atelier 99 s.r.o. a CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Vítězná firma, dle smlouvy, má předložit do konce září projekt ke stavebnímu povolení, kde, mimo jiné, bude podrobný rozpočet, tudíž budeme mít konečnou cenu připravované rekonstrukce.

V příloze Vám přinášíme ORIENTAČNÍ termíny