Jelikož jsme přešli na nový systém zobrazení provozní doby, přináší to sebou spoustu komplikací při zavedení do provozu.

Někteří lidé se v provozní době neorientují.

Je potřeba sledovat celý kalendář provozní doby !!!!

Vše co je barevně znamená, že je krytý bazén SOUKROMĚ OBSAZENÝ, tudíž není přístupný veřejnosti !!!

Bílá v kalendáři = přístupné pro veřejnost. 

Vlevo v provozní době se nachází čas (hodiny), nahoře se nachází datum a vpravo nahoře přepínání mezi celým měsícem / týdnem / dnem