V současné době probíhá územní řízení, při kterém vznikly komplikace s navýšením el. příkonu a přeložek přípojek VN a NN. Jsou připraveny veškeré dokumenty pro vydání územního rozhodnutí, a tím i pro výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro stavební řízení s opčním právem na dokumentaci pro provádění stavby a na autorský dozor. To bude vyhlášeno dne 21.10.2019 na profilu zadavatele – obce Česká Ves. Termín pro podání nabídek je do 11.11.2019. Na vyhotovení projektové dokumentace bude mít vybraný dodavatel 16 týdnů od podpisu smlouvy. Ve 2. pololetí roku 2020 by tak měly být připraveny veškeré podklady pro vydání stavebního povolení, včetně rozpočtu stavby.

Do doby zahájení stavby (bude se odvíjet podle doby trvání stavebního řízení) bude zachován provoz krytého bazénu v současném rozsahu.

Roman Michálek, ředitel Krytého bazénu Česká Ves