Za významného přispění obce Česká Ves a Olomouckého kraje se pořídil na Krytý bazén nový zahradní traktůrek.

Olomoucký kraj přispěl částkou 55.000 Kč a tato částka byla poskytnuta z Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019

Mockrát děkujeme oběma subjektům za významnou podporu v této investici, která činila 122.000 Kč

Roman Michálek