Vážení návštěvníci,

jak jste již zaregistrovali, energetická krize se plně projevila na řadě provozů typu bazénů a různých firem.

Náš krytý bazén přistoupil k opatření, kdy teplotu vody v bazénu snížil z 27,5C na 26,5C a to hlavně kvůli úspoře plynu, který potřebujeme k výrobě tepla. Teplota vzduchu zůstala na 29C.

Bohužel toto opatření se negativně podepsalo u dětí ze základních škol, které jsou pevnými návštěvníky každý pracovní den v dopoledních hodinách. 

Po konzultaci s některými základními školami jsme se rozhodli teplotu vody opět vrátit do původní hodnoty a to na 27,5C po dobu zimních měsíců.

Je ale potřeba si uvědomit, že hygienické předpisy, pro teplotu vody plaveckých bazénů, jsou 26C – 28C, tudíž provozovatel má povinnost se těmito předpisy řídit a není povinností provozovatele, aby udržoval maximální možnou teplotu v bazénu. 

Pevně věříme, že tento krok uvítá i veřejnost