Vážení návštěvníci krytého bazénu,

energetická krize dopadla, „bohužel,“ i na náš stařičký krytý bazén a to v plném rozsahu. Faktury za teplo jsou 3x větší než obvykle a za el. energii dokonce 7x, což je pro naši příspěvkovou organizaci neudržitelný stav. I přes příspěvky okolních obcí, nejsme schopni udržet financování krytého bazénu bez rapidního zásahu do cen a provozní doby.

Od pondělí 17.10.2022 budou ceny následovné:

  • 1x vstup dospělí 120 Kč, permanentka na 10 vstupů 1080 Kč

  • 1x vstup student, důchodce 100 Kč, permanentka na 10 vstupů 900 Kč

  • 1 vstup = vstup bez časového omezení (tzn. že návštěvník může zůstat v bazénu libovolnou dobu mezi soukromými pronájmy)

Provozní doba od 17.10.2022

  • pondělí – pátek 7:00 – 20:00

  • sobota + neděle – zavřeno

  • poslední prodej vstupu do bazénu je v 19:00

  • nutnost opustit prostory bazénu po vykoupání 20:10

Děkujeme za pochopení a věříme i nadále ve vaší přízeň